Menu główne:

Inwestasso


Idź do treści

Informujemy, że domeny
inwestasso.pl oraz inwestasso.com.pl
są własnością firmy:
Solaris Group Ewa Grochowska
ul. Jaworzyńska 261, 59-220 Legnica

Kontakt:
kontakt@inwestasso.pl


W związku z brakiem zapłaty przez dłużników swoich Długów oferujemy do sprzedaży wierzytelności należne od:

Inwestasso Sp. z o.o. w wysokości 4.595,80 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 04.10.2013 r. do dnia zapłaty oraz 647 zł. tytułem zwrotu kosztów postepowania. Potwierdzoną nieprawomocnym Nakazem Zapłaty w postepowaniu upominawczym z dnia 14.03.2014 r. Sygn. akt. V GNc 568/14.

Tomasza Marusiak zam. w Legnicy w wysokości 752,70 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 04.10.2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w wysokości 86 zł. potwierdzoną prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 08.11.2013 r. Sygn. akt VII Nc 2492/13 zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Józefa Marusiak zam. w Legnicy w wysokości 3.232,50 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 04.10.2013 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 41 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu potwierdzoną prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 26.03.2014 r. Sygn. akt VII Co 510/14 - w trakcie nadawania klauzuli wykonalności.


Jesteśmy również zainteresowani zakupem wierzytelnosci przysługujących od wyżej wymienionych oraz przysługujące wyżej wymienionym.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego